02 Quyền Sử Dụng Đất Tại Phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

02 Quyền Sử Dụng Đất Tại Phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Tên tài sản :
02 Quyền Sử Dụng Đất Tại Phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Giá khởi điểm :
Chưa cập nhật
Tiền đặt trước :
Chưa cập nhật
  • Ngày hết hạn đăng ký đấu giá: Lúc 11:00, ngày 09/01/2017
  • Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9:00 , ngày 12/01/2017
  • Địa điểm đấu giá: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Đầy đủ


Chi tiết tài sản

1. Theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ 886180, số vào sổ CH 02136 do UBND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/01/2011:

– Thửa đất số 1285; tờ bản đồ số 06-2;

– Diện tích đất: 1.591 m2 (bằng chữ: Một ngàn năm trăm chín mươi một mét vuông).

– Mục đích sử dụng đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 291 m2; thời hạn sử dụng: Đến tháng 7/2019.

+ Đất ở tại đô thị: 1.300 m2; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: 1.591 m2; sử dụng chung: Không.

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 1.300 m2; Nhà nước công nhận QSD đất 291 m2.

2. Theo Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BĐ 886181, số vào sổ CH 02137 do UBND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cấp ngày 28/01/2011:

– Thửa đất số 1286; tờ bản đồ số 06-2;

– Diện tích đất: 1.591 m2 (bằng chữ: Một ngàn năm trăm chín mươi một mét vuông).

– Mục đích sử dụng đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 391 m2; thời hạn sử dụng: Đến tháng 7/2019.

+ Đất ở tại đô thị: 1.200 m2; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: 1.591 m2; sử dụng chung: Không.

Tài sản tương tự

Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019