Khoản nợ của Công ty TNHH Gnotech

Khoản nợ của Công ty TNHH Gnotech
Tên tài sản :
Khoản nợ của Công ty TNHH Gnotech
Giá khởi điểm :
Chưa cập nhật
Tiền đặt trước :
Chưa cập nhật
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Chi tiết tài sản

Thông tin về khoản nợ

Tên và địa chỉ của bên nợ

Khách hàng vay: Công ty TNHH Gnotech

Giấy chứng nhận đầu tư số 472023001218 do Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Đồng Nai cấp ngày 15/04/2015

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: SUH WOO SEOK     Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Dư nợ tại Chi nhánh KCN Biên Hòa tính đến ngày 10/10/2019:

– Dư nợ gốc hiện nay: 112.609.022.480 đồng (Một trăm mười hai tỷ sáu trăm lẻ chín triệu không trăm hai mươi hai ngàn bốn trăm tám mươi đồng)

– Lãi     : 7.577.130.029 đồng (tạm tính đến 10/10/2019).

– Lãi phạt : 137.012.296 đồng (tạm tính đến 10/10/2019).

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ

STT

Tài sản bảo đảm

Giá trị định giá thời điểm cho vay

(vnđ)

Phạm vi bảo đảm

(vnđ)

1

Máy móc thiết bị sản xuất mặt kính cho các thiết bị điện tử giai đoạn 1-2 của công ty TNHH Gnotech

137.800.000.000đ

96.460.000.000đ

2

Máy móc thiết bị sản xuất mặt kính cho các thiết bị điện tử giai đoạn 3 của công ty TNHH Gnotech

13.290.000.000 đ

9.303.000.000 đ

3

Nhà xưởng của công ty TNHH Vinapoly

14.290.000.000 đ

8.574.000.000 đ

Cách thức chào mua khoản nợ

Các cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc mua nợ liên hệ trực tiếp với Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết theo địa chỉ sau:

  • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa

Địa chỉ: Ngã tư Amata, Xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0919.600321 (Bà: Phạm Lê Thảo Sương- Chức vụ: TP.Tổng hợp)

Thời gian liên hệ trước ngày 24/10/2019.

Hoặc gửi hồ sơ chào mua khoản nợ/tài sản bảo đảm như sau: 

– Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị mua nợ (ghi rõ giá chào mua);

+ Hồ sơ năng lực tài chính. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ: “Hồ sơ chào mua khoản nợ của Công ty TNHH Gnotech; Địa chỉ:Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

+ Địa chỉ nhận Hồ sơ: Phòng Tổng Hợp, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa, Ngã tư Amata, Xa lộ Hà Nội, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại liên hệ: 0919.600.321 – Phạm Lê Thảo Sương.

– Thời hạn nhận hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nợ/tài sản bảo đảm gửi hồ sơ chào mua đến đúng địa chỉ nêu trên trong thời hạn chậm nhất đến 10 giờ 00 phút ngày 24/10/2019, Chi nhánh KCN Biên Hòa có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ chào mua khoản nợ nào nhận được sau 10 giờ 00 phút ngày 24/10/2019.

Cách thức lựa chọn bên mua khoản nợ/tài sản bảo đảm: Chi nhánh sẽ lựa chọn người mua theo nguyên tắc là người gửi đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có giá chào mua cao nhất.

Tài sản tương tự

Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-16-2019