Nhà xưởng của Xí nghiệp dệt Hồng Quân

Nhà xưởng của Xí nghiệp dệt Hồng Quân
Tên tài sản :
Nhà xưởng của Xí nghiệp dệt Hồng Quân
Giá khởi điểm :
Chưa cập nhật
Tiền đặt trước :
Chưa cập nhật
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Chi tiết tài sản

1.Tài sản bán đấu giá bao gồm:

Nhà xưởng, công trình xây dựng trên đất theo thông báo đấu giá tài sản số 19/TB-ĐG ngày 24/6/2019 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình gồm: 30 hạng mục công trình xây dựng là nhà, xưởng và các công trình kiến trúc cụ thể: 06 nhà máy sợi; 03 nhà hoàn thiện sản phẩm; nhà cơ khí; nhà làm lạnh; nhà điều không, thông gió; nhà bao che nồi hơi; nhà kho hóa chất; nhà kho xưởng in (nhà in hoa); nhà nghỉ giám đốc, khu vệ sinh; nhà văn phòng; nhà thường trực; nhà hành chính; nhà xe; nhà ăn ca; trạm điện; hệ thống cấp nước SH, SX; bể xử lý nước; tường bao; Sân bên tông xi măng, đường nhựa, xưởng tẩy nhuộm số 2.

2. Giá khởi điểm: 27.123.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, một trăm hai mươi ba triệu đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế GTGT và các khoản thuế, phí khác theo quy định Người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí trên)

3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 06/09/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Thái Bình

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 06/09/2019 tại nơi có tài sản đấu giá

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời gian dự kiến đấu giá:

– Tiền hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại).

– Tiền đặt trước: 5.424.600.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 10/09/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng Quốc dân Việt Nam – chi nhánh Thái Bình.

– Thời gian dự kiến đấu giá: ngày 11/09/2019.

6. Chi tiết xin liên hệ:

– Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái bình – Sở tư pháp tỉnh Thái Bình (Số 06 Hai Bà Trưng, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình (Số 190 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình).

Tài sản tương tự

Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-16-2019