Ông Lâm Uy Minh khẳng định tầm nhìn và thương hiệu Thiên Minh AMC

Thiên Minh AMC là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, được thành lập bởi Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Qua thời gian trưởng thành và phát triển, Thiên Minh AMC không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Mạng lưới hoạt động được mở rộng ngoài Trụ sở chính tại TP.HCM vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Với định hướng mở rộng của ông Lâm Uy Minh, hoạt động Thiên Minh AMC sẽ vươn ra rộng khắp cả nước song hành cùng hoạt động kinh doanh.

Thiên Minh AMC khẳng định tầm nhìn và thương hiệu

Ngoài việc nâng cao chất lượng định giá tài sản bảo đảm trong hệ thống ông Lâm Uy Minh luôn chú trọng đẩy mạnh các nghiệp vụ kinh doanh: tiếp nhận và xử lý nợ, tài sản; đấu giá tài sản; quản lý và khai thác tài sản; cho thuê tài sản; mua bán nợ; …, thông qua Trung tâm xử lý tài sản bảo đảm trên website thienminhamc.vn là nơi thường xuyên tổng hợp, giới thiệu thông tin khoản nợ, tài sản cần xử lý để chào bán, môi giới, tìm kiếm khách hàng với tiêu chí hỗ trợ tối đa, góp phần vào việc xử lý nợ, xử lý tài sản cho Khách hàng.

Thiên Minh AMC hoạt động với phương châm không ngừng nghiên cứu cải tiến các dịch vụ hiện có và phát triển các dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu cao nhất của Khách hàng. Tất cả đều góp phần vào mục tiêu đưa Thiên Minh AMC phát triển ngày càng lớn mạnh và trở thành một Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản hàng đầu Việt Nam.