Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát

Tên tài sản :
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát
Giá khởi điểm :
Chưa cập nhật
Tiền đặt trước :
Chưa cập nhật
  • Ngày hết hạn đăng ký đấu giá: Lúc 11:00, ngày 22/03/2017
  • Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 9:00 , ngày 24/03/2017
  • Địa điểm đấu giá: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
  • Hướng tài sản:
  • Vị trí tài sản:
  • Tình trạng pháp lý: Đầy đủ

Chi tiết tài sản

* Quyền sử dụng đất: Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số H03386 do UBND huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/7/2009:

– Thửa đất số: 766, tờ bản đồ số: 29.

– Địa chỉ: xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

– Diện tích: 9755,5 m2 (bằng chữ: chín nghìn bảy trăm năm lăm phẩy năm mét vuông).

– Hình thức sử dụng: Riêng: 9755,5 m2; Chung: Không.

– Mục đích sử dụng đất:

+ Đất ở tại nông thôn: 300 m2.

+ Đất giao thông: 520 m2.

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 8935,5 m2.

– Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất cở sở SXKD: Đến 07/2039

– Nguồn gốc sử dụng đất:

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đã chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm.

– Ghi chú: Tổng diện tích: 9755,5 m2. Trong đó, 520 m2 hành lang bảo vệ đường bộ.

Người sử dụng đất phải tuân thủ các quy định để bảo vệ an toàn công trình

* Tài sản gắn liền với đất: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 586186 vào sổ cấp GCN CT0040 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/01/2011:

 

Tài sản tương tự

Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019
Giá khởi điểm: Chưa cập nhật
Ngày đăng tin: 10-15-2019